Profile

LUCIA ☆ Luci Vik

Author:LUCIA ☆ Luci Vik
こんにちは!

私はベトナムのコスプレイヤーです。
場所: ベトナム
誕生日:02月09日

私たちは友達になることを期待 !! (ღ˘⌣˘ღ)

ブログにお見舞いありがとうございます。
あなたに会えて嬉しかったです。

Cure
Cosplayers Community Site Cure
World Cosplay
WorldCosplay
Twitter
Khuôn đăng ký bạn Blog

Kết bạn Blog với người này

FC2 Counter
609

Tập hợp tweet của 24th September

luci_vik29 RT @mofmofclub: 二択を外した顔が切ない... https://t.co/JYtMwm0Qrc 09-24 22:30 She's covering 劣等上等 OMG https://t.co/q1XItDwlaI 09-24 11:57... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-119-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_515daa9665d398843c49dbae58d12829.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> RT @<a href="https://twitter.com/mofmofclub" target="blank">mofmofclub</a>: 二択を外した顔が切ない... <a href="https://t.co/JYtMwm0Qrc">https://t.co/JYtMwm0Qrc</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/1044217401900822528">09-24 22:30</a></p></dd> <dd><p> She&#039;s covering 劣等上等 OMG <a href="https://t.co/q1XItDwlaI">https://t.co/q1XItDwlaI</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/1044058324495290368">09-24 11:57</a></p></dd> </dl>
608

Tập hợp tweet của 6th September

luci_vik29 @Shirayuki_Sei *nervous laugh*... 09-06 16:52 @Shirayuki_Sei Yas gurl!!!😂 09-06 16:51... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-119-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_515daa9665d398843c49dbae58d12829.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> @<a href="https://twitter.com/Shirayuki_Sei" target="blank">Shirayuki_Sei</a> *nervous laugh*... <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/1037609368521388032">09-06 16:52</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Shirayuki_Sei" target="blank">Shirayuki_Sei</a> Yas gurl!!!😂 <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/1037609268747231233">09-06 16:51</a></p></dd> </dl>
607

Tập hợp tweet của 1st September

luci_vik29 Khi bạn yêu tháng 8 quá =)) https://t.co/S9yi2watpm 09-01 23:34... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-119-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_515daa9665d398843c49dbae58d12829.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> Khi bạn yêu tháng 8 quá =)) <a href="https://t.co/S9yi2watpm">https://t.co/S9yi2watpm</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/1035898699535110144">09-01 23:34</a></p></dd> </dl>
606

Tập hợp tweet của 30th August

luci_vik29 Yes i still dress up sometimes... https://t.co/Lsj7X7BQOg 08-30 19:36 IG lỡ chuyển sang theme xanh dòi đành nhẹ nhàng đặt lên đây bởi thích màu ảnh shortie 157cm https://t.co/5UCywiXqUx 08-30 19:34 Omg hi vẫn sống này 08-30 18:40... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-119-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_515daa9665d398843c49dbae58d12829.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> Yes i still dress up sometimes... <a href="https://t.co/Lsj7X7BQOg">https://t.co/Lsj7X7BQOg</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/1035114030241787906">08-30 19:36</a></p></dd> <dd><p> IG lỡ chuyển sang theme xanh dòi đành nhẹ nhàng đặt lên đây bởi thích màu ảnh shortie 157cm <a href="https://t.co/5UCywiXqUx">https://t.co/5UCywiXqUx</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/1035113415390330880">08-30 19:34</a></p></dd> <dd><p> Omg hi vẫn sống này <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/1035099929331421184">08-30 18:40</a></p></dd> </dl>
605

Tập hợp tweet của 11th December

luci_vik29 @Shirayuki_Sei =)))) là kiểu như color of the year đó 12-11 00:10 RT @shibesbot: just found my new favorite video https://t.co/Cu8ocWtDAT 12-11 00:10... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-116-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_bda10c93136dce7c254d40a5832a8b89.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> @<a href="https://twitter.com/Shirayuki_Sei" target="blank">Shirayuki_Sei</a> =)))) là kiểu như color of the year đó <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/939875036675977216">12-11 00:10</a></p></dd> <dd><p> RT @<a href="https://twitter.com/shibesbot" target="blank">shibesbot</a>: just found my new favorite video <a href="https://t.co/Cu8ocWtDAT">https://t.co/Cu8ocWtDAT</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/939874917293506560">12-11 00:10</a></p></dd> </dl>
604

Tập hợp tweet của 7th December

luci_vik29 Vừa vội vàng flatlay đủ thứ xanh để vớt vát greenery năm nay chưa kịp post đã thấy tin Ultra violet lên ngôi Pantone 2018 rồi chậm quá là chậm lu ạ. 12-07 23:53 I liked a @YouTube video https://t.co/8cCUuHtPaY YouTube Rewind: The Shape of 2017 | #YouTubeRewind 12-07 11:17... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-116-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_bda10c93136dce7c254d40a5832a8b89.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> Vừa vội vàng flatlay đủ thứ xanh để vớt vát greenery năm nay chưa kịp post đã thấy tin Ultra violet lên ngôi Pantone 2018 rồi chậm quá là chậm lu ạ. <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/938783470393835520">12-07 23:53</a></p></dd> <dd><p> I liked a @<a href="https://twitter.com/YouTube" target="blank">YouTube</a> video <a href="https://t.co/8cCUuHtPaY">https://t.co/8cCUuHtPaY</a> YouTube Rewind: The Shape of 2017 | <a href="https://twitter.com/#!/search/%23YouTubeRewind">#YouTubeRewind</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/938593369726619653">12-07 11:17</a></p></dd> </dl>
603

Tập hợp tweet của 4th December

luci_vik29 @Ferlynn97 Cô diss cho chết bẹp tinh thần trong mơ rồi, BT không bless nữa thì sao tự tin đi thi được ;;___,,, 12-04 16:17 Bạn cũng nhớ ra là mai bạn học dịch nói bạn chưa nghe bài ở nhàVà bạn cũng chưa dịch bài viếtVà bạn cũng chưa làm vid bài du lịchVà bạn không bung lụa nữa, bạn từ từ thu dọn lụa về cất dưới cây thông. 12-04 12:33 Bạn thi xong N hôm qua và bạn đã thông báo hết tấ... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-116-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_bda10c93136dce7c254d40a5832a8b89.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> Cô diss cho chết bẹp tinh thần trong mơ rồi, BT không bless nữa thì sao tự tin đi thi được ;;___,,, <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/937581530070650880">12-04 16:17</a></p></dd> <dd><p> Bạn cũng nhớ ra là mai bạn học dịch nói bạn chưa nghe bài ở nhàVà bạn cũng chưa dịch bài viếtVà bạn cũng chưa làm vid bài du lịchVà bạn không bung lụa nữa, bạn từ từ thu dọn lụa về cất dưới cây thông. <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/937525174080913408">12-04 12:33</a></p></dd> <dd><p> Bạn thi xong N hôm qua và bạn đã thông báo hết tất cả mọi ng là &quot;THI XONG DÒI BUNG LỤA ĐI HOYY&quot; Nhưng rồi bạn nhớ ra bạn còn môn tiếng Anh vô hình bạn không phải đi học nhưng bạn vẫn phải thi hết môn <a href="https://t.co/TljiYCiQ5m">https://t.co/TljiYCiQ5m</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/937524547791699968">12-04 12:30</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> so you =))) <a href="https://t.co/GuC6XS2L6v">https://t.co/GuC6XS2L6v</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/937523594329964544">12-04 12:26</a></p></dd> </dl>
602

Tập hợp tweet của 2nd December

luci_vik29 @liu_mingxi @Shirayuki_Sei Fes nhèo như các cuộc thi hoa hậu năm nay vậyyy 12-02 22:17 @Shirayuki_Sei @liu_mingxi Hình như mai có fes hở, thấy Reika tweer về VN kìa =)))) 12-02 22:16 Tôi sẽ để đây, mai thi xong sẽ nghe tử tế ;-;; https://t.co/F93BYTUemD 12-02 22:07 @Shirayuki_Sei @liu_mingxi Feel like rời xa thế giới chui gầm giường ;;;_____;;;, 12-02 22:05 @k0rndawg *ôm* cheer ... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-116-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_bda10c93136dce7c254d40a5832a8b89.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> @<a href="https://twitter.com/liu_mingxi" target="blank">liu_mingxi</a> @<a href="https://twitter.com/Shirayuki_Sei" target="blank">Shirayuki_Sei</a> Fes nhèo như các cuộc thi hoa hậu năm nay vậyyy <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/936947469421658114">12-02 22:17</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Shirayuki_Sei" target="blank">Shirayuki_Sei</a> @<a href="https://twitter.com/liu_mingxi" target="blank">liu_mingxi</a> Hình như mai có fes hở, thấy Reika tweer về VN kìa =)))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/936947105268039681">12-02 22:16</a></p></dd> <dd><p> Tôi sẽ để đây, mai thi xong sẽ nghe tử tế ;-;; <a href="https://t.co/F93BYTUemD">https://t.co/F93BYTUemD</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/936945001707094017">12-02 22:07</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Shirayuki_Sei" target="blank">Shirayuki_Sei</a> @<a href="https://twitter.com/liu_mingxi" target="blank">liu_mingxi</a> Feel like rời xa thế giới chui gầm giường ;;;_____;;;, <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/936944424776474625">12-02 22:05</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/k0rndawg" target="blank">k0rndawg</a> *ôm* cheer up bêi bii ;_;Everything&#039;s going to be okay 💛 <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/936944145058242566">12-02 22:04</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Shirayuki_Sei" target="blank">Shirayuki_Sei</a> @<a href="https://twitter.com/liu_mingxi" target="blank">liu_mingxi</a> Huhu bữa nọ bị ốm muốn lăn xuống gầm giường ;;___;; <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/936943391446679553">12-02 22:01</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/liu_mingxi" target="blank">liu_mingxi</a> Haiiiii💕 <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/936939332929175553">12-02 21:45</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/liu_mingxi" target="blank">liu_mingxi</a> Huhu em còn ngày trọng đại ngày mai nữaa ;;___;;;💦 <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/936938388979986432">12-02 21:41</a></p></dd> </dl>
601

Tập hợp tweet của 30th November

luci_vik29 Ahu... https://t.co/Gh7yjeXfl9 11-30 12:47... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-116-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_bda10c93136dce7c254d40a5832a8b89.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> Ahu... <a href="https://t.co/Gh7yjeXfl9">https://t.co/Gh7yjeXfl9</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/936079248850219009">11-30 12:47</a></p></dd> </dl>
600

Tập hợp tweet của 29th November

luci_vik29 @liu_mingxi Bẹp bẹp bẹp =))) 11-29 21:39 @k0rndawg Chời ơi đừng bỏ bữa thế chứ, giữ gìn sức khỏe nha Nồ ;;_;; 11-29 00:41... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-116-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_bda10c93136dce7c254d40a5832a8b89.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> @<a href="https://twitter.com/liu_mingxi" target="blank">liu_mingxi</a> Bẹp bẹp bẹp =))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/935850734226046977">11-29 21:39</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/k0rndawg" target="blank">k0rndawg</a> Chời ơi đừng bỏ bữa thế chứ, giữ gìn sức khỏe nha Nồ ;;_;; <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/935534218737676288">11-29 00:41</a></p></dd> </dl>
599

Tập hợp tweet của 28th November

luci_vik29 RT @dracomallfoys: YALL, tamagotchi is coming to mobile 🗣🗣 we're getting another chance to NOT kill them 🗣🗣 https://t.co/UN6XzFRHJi 11-28 18:31 @Shirayuki_Sei Sắp đến Chít mớt rồi =))) 11-28 17:18 @Shirayuki_Sei @liu_mingxi Nồi nồi nồiiii xoong chảo ấm nước huhu 11-28 17:17 Nỗi khổ tên A thi ca đầu mệt tym vl Tôy đã nói những cái gì vậy tôy cũng chả biết nữa huhu 11-28 17:15... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-116-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_bda10c93136dce7c254d40a5832a8b89.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> RT @<a href="https://twitter.com/dracomallfoys" target="blank">dracomallfoys</a>: YALL, tamagotchi is coming to mobile 🗣🗣 we&#039;re getting another chance to NOT kill them 🗣🗣 <a href="https://t.co/UN6XzFRHJi">https://t.co/UN6XzFRHJi</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/935441065733013506">11-28 18:31</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Shirayuki_Sei" target="blank">Shirayuki_Sei</a> Sắp đến Chít mớt rồi =))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/935422518701178880">11-28 17:18</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Shirayuki_Sei" target="blank">Shirayuki_Sei</a> @<a href="https://twitter.com/liu_mingxi" target="blank">liu_mingxi</a> Nồi nồi nồiiii xoong chảo ấm nước huhu <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/935422420747300864">11-28 17:17</a></p></dd> <dd><p> Nỗi khổ tên A thi ca đầu mệt tym vl Tôy đã nói những cái gì vậy tôy cũng chả biết nữa huhu <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/935421975672922113">11-28 17:15</a></p></dd> <dd><p> Vc thi thố đáng sợ vãi nồi huhu củ khoai tây thông minh tôy đây chỉ học mỗi các kiểu chào mở đầu ko học chào kết đmmNghe đến &quot;chúc có chuyến công tác tốt đẹp...&quot; là tao trào máu luôn rồi huhu củ cảiiii <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/935421702841942016">11-28 17:14</a></p></dd> <dd><p> Tao đi chết đây thế này mệt tym quá <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/935306558765875201">11-28 09:37</a></p></dd> <dd><p> Oh wait, bao giờ chả ngồi bàn đầu pfft <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/935305891431161856">11-28 09:34</a></p></dd> <dd><p> Đến việc ngồi bàn đầu <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/935305796585320448">11-28 09:34</a></p></dd> <dd><p> Hình dung ra đủ mọi viễn cảnh khốc liệt nhất từ việc kim từ điển hết điện đến việc ghế ở bàn dịch bị thấp quá <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/935305539080273920">11-28 09:33</a></p></dd> <dd><p> Khiếp chiều mới thi mà sáng ngủ mơ màng các kiểu điên đảo quá <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/935304436720721922">11-28 09:28</a></p></dd> </dl>
598

Tập hợp tweet của 27th November

luci_vik29 @liu_mingxi Dốt nát thiệt như khoai em không act thông minh nổi huhu =)) 11-27 23:50 @liu_mingxi Phải suy nghĩ cho căng thẳng thì mới giống mùa thiiii 11-27 23:44 @liu_mingxi Vầy hông đượccc =)))) 11-27 23:40 Tao không dám nghĩ tới chuyện mai thi nữa douma ah... https://t.co/hLmHVvcBW0 11-27 22:44 @yuume9 頑張ってー 💪💪💪 11-27 22:35 RT @Joellevoice: 正に、その通り。 https://t.c... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-116-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_bda10c93136dce7c254d40a5832a8b89.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> @<a href="https://twitter.com/liu_mingxi" target="blank">liu_mingxi</a> Dốt nát thiệt như khoai em không act thông minh nổi huhu =)) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/935158934611968000">11-27 23:50</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/liu_mingxi" target="blank">liu_mingxi</a> Phải suy nghĩ cho căng thẳng thì mới giống mùa thiiii <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/935157319909830656">11-27 23:44</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/liu_mingxi" target="blank">liu_mingxi</a> Vầy hông đượccc =)))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/935156400149241856">11-27 23:40</a></p></dd> <dd><p> Tao không dám nghĩ tới chuyện mai thi nữa douma ah... <a href="https://t.co/hLmHVvcBW0">https://t.co/hLmHVvcBW0</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/935142264422088704">11-27 22:44</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/yuume9" target="blank">yuume9</a> 頑張ってー 💪💪💪 <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/935139997409099777">11-27 22:35</a></p></dd> <dd><p> RT @<a href="https://twitter.com/Joellevoice" target="blank">Joellevoice</a>: 正に、その通り。 <a href="https://t.co/SxJXdKsWut">https://t.co/SxJXdKsWut</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/935117245981761536">11-27 21:04</a></p></dd> <dd><p> Vâng chúng bạn ạ, tôi vẫn đáng lẽ nên ngồi học bài mai thi DEMO KORE KAWAEE <a href="https://t.co/rmaJE6usEA">https://t.co/rmaJE6usEA</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/935043730146443264">11-27 16:12</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/k0rndawg" target="blank">k0rndawg</a> bỗng dưng thấy nhiều thứ khác nhau nhiều thứ kì lạ quá chời =))Nhưng bánh mì thì hông có kì lạ đâu try when you come heree 😚 <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/934822317070327810">11-27 01:33</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/k0rndawg" target="blank">k0rndawg</a> huhu bối rối quá, sao tui chưa có nghe tên bao giờ cả vậyy =)) google ảnh thấy hiện lên cả cao sao vàng nên càng bối rối =)) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/934821392247283713">11-27 01:29</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/k0rndawg" target="blank">k0rndawg</a> You too cutie, lần sau thích nói chuyện lung tung linh tinh thì cứ tweet tớ nha khỏi cần ngạii 💕 <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/934818660962648065">11-27 01:18</a></p></dd> </dl>
597

Tập hợp tweet của 26th November

luci_vik29 Tao ngồi đây từ 7h tối để quyết tâm ôn thi giờ là 10h tao vẫn ngồi bấm lung tung 11-26 23:55 @k0rndawg Dầu gió xanh cures everything!!! Nhưng giờ thấy mọi người cũng không dùng phổ biến lắm đâu á ;_; 11-26 23:46 @k0rndawg also it's easier to find bánh mì stores and it's more convenient for us to just grab one and rush to next classes x"D 11-26 23:43 @k0rndawg as a v... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-116-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_bda10c93136dce7c254d40a5832a8b89.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> Tao ngồi đây từ 7h tối để quyết tâm ôn thi giờ là 10h tao vẫn ngồi bấm lung tung <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/934797761576288256">11-26 23:55</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/k0rndawg" target="blank">k0rndawg</a> Dầu gió xanh cures everything!!! Nhưng giờ thấy mọi người cũng không dùng phổ biến lắm đâu á ;_; <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/934795548556537857">11-26 23:46</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/k0rndawg" target="blank">k0rndawg</a> also it&#039;s easier to find bánh mì stores and it&#039;s more convenient for us to just grab one and rush to next classes x&quot;D <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/934794809583198208">11-26 23:43</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/k0rndawg" target="blank">k0rndawg</a> as a việt college student myself i can confirm that bánh mì is equivalent of ramen for us 😂 but bánh mì việt is so deliciousss <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/934794176369082370">11-26 23:41</a></p></dd> </dl>
596

Tập hợp tweet của 17th November

luci_vik29 @Ferlynn97 IT'S FINALLY REAL 😂😂😂 11-17 02:33... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-114-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_37cd6cda3ff1e36eb0a6bd81091572ae.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> IT&#039;S FINALLY REAL 😂😂😂 <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/931213687301349376">11-17 02:33</a></p></dd> </dl>
595

Tập hợp tweet của 16th November

luci_vik29 I liked a @YouTube video https://t.co/l8VI6jVhv3 73 Questions With Liza Koshy | Vogue 11-16 23:09 RT @GigaMozuku: なんか楽しい板もろた https://t.co/eDYUf3LKoz 11-16 00:46 @Kojiroi6788 hai? 😂 11-16 00:42... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-114-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_37cd6cda3ff1e36eb0a6bd81091572ae.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> I liked a @<a href="https://twitter.com/YouTube" target="blank">YouTube</a> video <a href="https://t.co/l8VI6jVhv3">https://t.co/l8VI6jVhv3</a> 73 Questions With Liza Koshy | Vogue <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/931162204363218944">11-16 23:09</a></p></dd> <dd><p> RT @<a href="https://twitter.com/GigaMozuku" target="blank">GigaMozuku</a>: なんか楽しい板もろた <a href="https://t.co/eDYUf3LKoz">https://t.co/eDYUf3LKoz</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/930824403016749056">11-16 00:46</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Kojiroi6788" target="blank">Kojiroi6788</a> hai? 😂 <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/930823248912117760">11-16 00:42</a></p></dd> </dl>
594

Tập hợp tweet của 31st October

luci_vik29 RT @NihongoSOS: sorry to be too cute   /> フ   | _ _ l   /` ミ_xノ   /   |  / ヽ  ノ  │ | | | / ̄|  | | | | ( ̄ヽ__… 10-31 12:57... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-114-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_37cd6cda3ff1e36eb0a6bd81091572ae.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> RT @<a href="https://twitter.com/NihongoSOS" target="blank">NihongoSOS</a>: sorry to be too cute   /> フ   | _ _ l   /` ミ_xノ   /   |  / ヽ  ノ  │ | | | / ̄|  | | | | ( ̄ヽ__… <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/925210120451002368">10-31 12:57</a></p></dd> </dl>
593

Tập hợp tweet của 30th October

luci_vik29 RT @soomshi: IM DEAD THE KID THAT DRESSED UP AS NO FACE FROM SPIRITED AWAY LAST YEAR DRESSED UP AS RYUK FROM DEATH NOTE THIS YEAR https://t… 10-30 10:12... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-114-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_37cd6cda3ff1e36eb0a6bd81091572ae.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> RT @<a href="https://twitter.com/soomshi" target="blank">soomshi</a>: IM DEAD THE KID THAT DRESSED UP AS NO FACE FROM SPIRITED AWAY LAST YEAR DRESSED UP AS RYUK FROM DEATH NOTE THIS YEAR https://t… <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/924806084010770432">10-30 10:12</a></p></dd> </dl>
592

Tập hợp tweet của 29th October

luci_vik29 RT @shibesbot: Half Corgi, half Golden Retreiver https://t.co/Xx48uDFxQR 10-29 21:40 Mấy người bắt đầu kể chuyện đời mình đi TÔI BUỒN QUÉ ;A; https://t.co/tfGV6uOO4w 10-29 21:38 @liu_mingxi OH MY GODDD ;;AAA;; 10-29 21:35... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-114-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_37cd6cda3ff1e36eb0a6bd81091572ae.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> RT @<a href="https://twitter.com/shibesbot" target="blank">shibesbot</a>: Half Corgi, half Golden Retreiver <a href="https://t.co/Xx48uDFxQR">https://t.co/Xx48uDFxQR</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/924616820744642563">10-29 21:40</a></p></dd> <dd><p> Mấy người bắt đầu kể chuyện đời mình đi TÔI BUỒN QUÉ ;A; <a href="https://t.co/tfGV6uOO4w">https://t.co/tfGV6uOO4w</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/924616511502696448">10-29 21:38</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/liu_mingxi" target="blank">liu_mingxi</a> OH MY GODDD ;;AAA;; <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/924615696062935041">10-29 21:35</a></p></dd> </dl>
591

Tập hợp tweet của 21st October

luci_vik29 Có cái bài hát này tao vẫn luôn muốn nghe giọng Reol hát xong tao nhớ ra máy tao có audacity cùi bắp kèm change to high pitch và WOW. 10-21 13:38 @liu_mingxi deep quá chị tôy =)) 10-21 13:32... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-114-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_37cd6cda3ff1e36eb0a6bd81091572ae.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> Có cái bài hát này tao vẫn luôn muốn nghe giọng Reol hát xong tao nhớ ra máy tao có audacity cùi bắp kèm change to high pitch và WOW. <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/921596432808796160">10-21 13:38</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/liu_mingxi" target="blank">liu_mingxi</a> deep quá chị tôy =)) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/921594963401490432">10-21 13:32</a></p></dd> </dl>
590

Tập hợp tweet của 16th October

luci_vik29 RT @FemaleTexts: I NEED THIS IN MY LIFE https://t.co/3RvDTjLjRW 10-16 16:25... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-114-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_37cd6cda3ff1e36eb0a6bd81091572ae.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> RT @<a href="https://twitter.com/FemaleTexts" target="blank">FemaleTexts</a>: I NEED THIS IN MY LIFE <a href="https://t.co/3RvDTjLjRW">https://t.co/3RvDTjLjRW</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/919826680889335808">10-16 16:25</a></p></dd> </dl>
589

Tập hợp tweet của 9th October

luci_vik29 Tôi đã thích video https://t.co/Aq4YzAcSR9 amipro「悪ノ娘 Musical」がちょっと観れるダイジェスト trên 10-09 19:38... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-114-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_37cd6cda3ff1e36eb0a6bd81091572ae.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> Tôi đã thích video <a href="https://t.co/Aq4YzAcSR9">https://t.co/Aq4YzAcSR9</a> amipro「悪ノ娘 Musical」がちょっと観れるダイジェスト trên <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/917338473501249536">10-09 19:38</a></p></dd> </dl>
588

Tập hợp tweet của 25th September

luci_vik29 Lìn https://t.co/DaC8dP4Gvu 09-25 19:28 Chứ đừng tưởng cậu đặc biệt nên tôi không dám buông cậu nhé lol 09-25 19:27 I liked a @YouTube video https://t.co/hbJ3hgSUzU Melanie Martinez - Mad Hatter [Official Video] 09-25 00:28... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-114-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_37cd6cda3ff1e36eb0a6bd81091572ae.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> Lìn <a href="https://t.co/DaC8dP4Gvu">https://t.co/DaC8dP4Gvu</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/912262432545894400">09-25 19:28</a></p></dd> <dd><p> Chứ đừng tưởng cậu đặc biệt nên tôi không dám buông cậu nhé lol <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/912262293852905472">09-25 19:27</a></p></dd> <dd><p> I liked a @<a href="https://twitter.com/YouTube" target="blank">YouTube</a> video <a href="https://t.co/hbJ3hgSUzU">https://t.co/hbJ3hgSUzU</a> Melanie Martinez - Mad Hatter [Official Video] <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/911975605628952577">09-25 00:28</a></p></dd> </dl>
587

Tập hợp tweet của 20th September

luci_vik29 Cô gái bị làm sao tự dưng xóa hết còn vỏn vẹn 19 cái tweet vậy 09-20 17:00 RT @85kgx77kg: ペルソナ5 ダンシング・スターナイトPERSONA5 DANCING STAR NIGHT主人公(ジョーカー):금자/Asukaphoto. minjuIt's show time💃🎶#P5D https://t.co/fMNtfRA… 09-20 10:59... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-114-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_37cd6cda3ff1e36eb0a6bd81091572ae.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> Cô gái bị làm sao tự dưng xóa hết còn vỏn vẹn 19 cái tweet vậy <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/910413262520332288">09-20 17:00</a></p></dd> <dd><p> RT @<a href="https://twitter.com/85kgx77kg" target="blank">85kgx77kg</a>: ペルソナ5 ダンシング・スターナイトPERSONA5 DANCING STAR NIGHT主人公(ジョーカー):금자/Asukaphoto. minjuIt&#039;s show time💃🎶<a href="https://twitter.com/#!/search/%23P5D">#P5D</a> <a href="https://t.co/fMNtfRA">https://t.co/fMNtfRA</a>… <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/910322536155512832">09-20 10:59</a></p></dd> </dl>
586

Tập hợp tweet của 11th September

luci_vik29 @liu_mingxi duyên dáng quá đáng =))) 09-11 17:41 Douma tướng ngủ như nồi =)) https://t.co/3q1mGvyki8 09-11 14:38... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-114-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_37cd6cda3ff1e36eb0a6bd81091572ae.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> @<a href="https://twitter.com/liu_mingxi" target="blank">liu_mingxi</a> duyên dáng quá đáng =))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/907162207833616384">09-11 17:41</a></p></dd> <dd><p> Douma tướng ngủ như nồi =)) <a href="https://t.co/3q1mGvyki8">https://t.co/3q1mGvyki8</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/907116043553738752">09-11 14:38</a></p></dd> </dl>
585

Tập hợp tweet của 7th September

luci_vik29 @Ferlynn97 ủa mới nhìn hịn :ooo 09-07 00:49... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-114-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_37cd6cda3ff1e36eb0a6bd81091572ae.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> ủa mới nhìn hịn :ooo <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/905457914592112642">09-07 00:49</a></p></dd> </dl>
  Return to Pagetop