Profile

LUCIA ☆ Luci Vik

Author:LUCIA ☆ Luci Vik
こんにちは!

私はベトナムのコスプレイヤーです。
場所: ベトナム
誕生日:02月09日

私たちは友達になることを期待 !! (ღ˘⌣˘ღ)

ブログにお見舞いありがとうございます。
あなたに会えて嬉しかったです。

Cure
Cosplayers Community Site Cure
World Cosplay
WorldCosplay
Twitter
Khuôn đăng ký bạn Blog

Kết bạn Blog với người này

FC2 Counter
579

Tập hợp tweet của 21st August

luci_vik29 I liked a @YouTube video https://t.co/YogpWBNwDH How to be an Anime Superhero! 08-21 23:15... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-114-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_37cd6cda3ff1e36eb0a6bd81091572ae.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> I liked a @<a href="https://twitter.com/YouTube" target="blank">YouTube</a> video <a href="https://t.co/YogpWBNwDH">https://t.co/YogpWBNwDH</a> How to be an Anime Superhero! <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/899636022555930624">08-21 23:15</a></p></dd> </dl>
578

Tập hợp tweet của 19th August

luci_vik29 @liu_mingxi @uni_maru12 giải nghệ dồi 😂😂😂 08-19 16:05 @uni_maru12 hốt vl =)))) 08-19 16:01 Tôy chết mất 😂😂 https://t.co/ktQSJ3HDGW 08-19 01:51... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-114-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_37cd6cda3ff1e36eb0a6bd81091572ae.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> @<a href="https://twitter.com/liu_mingxi" target="blank">liu_mingxi</a> @<a href="https://twitter.com/uni_maru12" target="blank">uni_maru12</a> giải nghệ dồi 😂😂😂 <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/898802971646898177">08-19 16:05</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/uni_maru12" target="blank">uni_maru12</a> hốt vl =)))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/898802121327300617">08-19 16:01</a></p></dd> <dd><p> Tôy chết mất 😂😂 <a href="https://t.co/ktQSJ3HDGW">https://t.co/ktQSJ3HDGW</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/898588131833782272">08-19 01:51</a></p></dd> </dl>
577

Tập hợp tweet của 17th August

luci_vik29 Be a Positive Potato ; _ ; đm huhu đến nỗi này đây 08-17 02:23 Mà kể ra hàng ngày bấu víu vào 3 điều tích cực nào đấy dần dần thành thói quen luôn được thì tuyệt ; ; 08-17 02:23 Ảnh đâu thể đẹp hàng ngày được huhu xấu feed tôy 08-17 02:22 #PositivePotato thế là giờ phải update hàng ngày à ư hư tôy đã làm gì thế này vậy chòi 08-17 02:21... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-114-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_37cd6cda3ff1e36eb0a6bd81091572ae.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> Be a Positive Potato ; _ ; đm huhu đến nỗi này đây <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/897871567622873088">08-17 02:23</a></p></dd> <dd><p> Mà kể ra hàng ngày bấu víu vào 3 điều tích cực nào đấy dần dần thành thói quen luôn được thì tuyệt ; ; <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/897871374638735361">08-17 02:23</a></p></dd> <dd><p> Ảnh đâu thể đẹp hàng ngày được huhu xấu feed tôy <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/897871117125275648">08-17 02:22</a></p></dd> <dd><p> <a href="https://twitter.com/#!/search/%23PositivePotato">#PositivePotato</a> thế là giờ phải update hàng ngày à ư hư tôy đã làm gì thế này vậy chòi <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/897870824799035392">08-17 02:21</a></p></dd> </dl>
576

Tập hợp tweet của 16th August

luci_vik29 @Ferlynn97 tiện cầu mưa rồi thì cầu nó mưa to vào huhu 😂😂 bão luôn đi m ơi 08-16 11:45 @Ferlynn97 sao năm 3 rồi mà vẫn còn học thể dục vậy chòi =))) 08-16 11:35 @Ferlynn97 ngày nghỉ thì nghỉ ngày học cùng nghỉ =))) 08-16 11:31... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-114-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_37cd6cda3ff1e36eb0a6bd81091572ae.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> tiện cầu mưa rồi thì cầu nó mưa to vào huhu 😂😂 bão luôn đi m ơi <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/897650553668464641">08-16 11:45</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> sao năm 3 rồi mà vẫn còn học thể dục vậy chòi =))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/897647960770715652">08-16 11:35</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> ngày nghỉ thì nghỉ ngày học cùng nghỉ =))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/897646922873192448">08-16 11:31</a></p></dd> </dl>
575

Tập hợp tweet của 12th August

luci_vik29 RT @shibesbot: went to the store for milk, came home with this https://t.co/lAkiQq0UMu 08-12 11:42 @Ferlynn97 tác động của gorilla đấy =))))) 08-12 11:35 @Ferlynn97 gorrila thì chết m rồi =)))))) nó sẽ không còn là procrastinate vào ngày cuối mà là vào 1 tiếng cuối trước deadline mất 😂😂😂 08-12 11:35 @Ferlynn97 =)))))Inside the mind of a master procrastinator | Tim …: https://t.co/... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-100-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_05186daf2685445d99478f309cfbd725.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> RT @<a href="https://twitter.com/shibesbot" target="blank">shibesbot</a>: went to the store for milk, came home with this <a href="https://t.co/lAkiQq0UMu">https://t.co/lAkiQq0UMu</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/896200137566965760">08-12 11:42</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> tác động của gorilla đấy =))))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/896198543584632832">08-12 11:35</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> gorrila thì chết m rồi =)))))) nó sẽ không còn là procrastinate vào ngày cuối mà là vào 1 tiếng cuối trước deadline mất 😂😂😂 <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/896198468124852226">08-12 11:35</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> =)))))Inside the mind of a master procrastinator | Tim …: <a href="https://t.co/7usQK6Iwin">https://t.co/7usQK6Iwin</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/896061768501309440">08-12 02:32</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> uống kem cheese giờ này chắc thức đến giờ tâm linh đợi tiêu =))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/896046600832786433">08-12 01:32</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> xingcha addict... <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/896045815470280704">08-12 01:29</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> trừi ưi thật đáng khen ngợiiiii 😂😂😂 <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/896045698520539136">08-12 01:28</a></p></dd> </dl>
574

Tập hợp tweet của 11th August

luci_vik29 RT @TheWeirdWorld: Someone should start a noodle delivery restaurant named Send Noods. 08-11 11:29 @Ferlynn97 cả tuần đi được đúng một buổi thì đúng ông trời không thương rồi =)))) 08-11 11:27... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-100-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_05186daf2685445d99478f309cfbd725.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> RT @<a href="https://twitter.com/TheWeirdWorld" target="blank">TheWeirdWorld</a>: Someone should start a noodle delivery restaurant named Send Noods. <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/895834469331943424">08-11 11:29</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> cả tuần đi được đúng một buổi thì đúng ông trời không thương rồi =)))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/895834061591068672">08-11 11:27</a></p></dd> </dl>
573

Tập hợp tweet của 10th August

luci_vik29 I liked a @YouTube video https://t.co/aVfq2NaMCK playing the melodica while following random cosplayers 08-10 23:30... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-100-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_05186daf2685445d99478f309cfbd725.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> I liked a @<a href="https://twitter.com/YouTube" target="blank">YouTube</a> video <a href="https://t.co/aVfq2NaMCK">https://t.co/aVfq2NaMCK</a> playing the melodica while following random cosplayers <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/895653671706513409">08-10 23:30</a></p></dd> </dl>
572

Tập hợp tweet của 8th August

luci_vik29 @Ferlynn97 ừâaa hôm qua cũng mới thấy ảnh trên insta luôn ;o; tưởng coser nhưng hóa ra không hẳn thấy hơi tiếc tiếc ;; 08-08 23:35 @Ferlynn97 thảo này tự nhiên thấy m đi rep cái tweet xa lắc xa lơ nào 😂😂😂 08-08 22:46 @Ferlynn97 các cụ thương tôi quá nhiều :'( 08-08 19:28... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-100-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_05186daf2685445d99478f309cfbd725.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> ừâaa hôm qua cũng mới thấy ảnh trên insta luôn ;o; tưởng coser nhưng hóa ra không hẳn thấy hơi tiếc tiếc ;; <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/894930120980312064">08-08 23:35</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> thảo này tự nhiên thấy m đi rep cái tweet xa lắc xa lơ nào 😂😂😂 <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/894917849403203584">08-08 22:46</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> các cụ thương tôi quá nhiều :&#039;( <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/894867853890928640">08-08 19:28</a></p></dd> </dl>
571

Tập hợp tweet của 1st August

luci_vik29 @liu_mingxi ồi ôi tôy muốn ngất quá :(((( 08-01 21:08 @liu_mingxi giờ bỏ nhau xong vài tháng sau xuất hiện lại cùng nhau với tên unit mới chắc rụng mẹ tim mất ;_; 08-01 21:04 @shimsungyoung ôi chấn động quá Duê ơi i need comfort ồi ôi huhuhu đù má 08-01 21:00 @liu_mingxi combo hoàn hảo vl, besities của nhau xong giờ tách là thế méo nào ;;_;;;; 08-01 20:58 @liu_mingxi em đọc thấy... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-100-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_05186daf2685445d99478f309cfbd725.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> @<a href="https://twitter.com/liu_mingxi" target="blank">liu_mingxi</a> ồi ôi tôy muốn ngất quá :(((( <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/892356298183815168">08-01 21:08</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/liu_mingxi" target="blank">liu_mingxi</a> giờ bỏ nhau xong vài tháng sau xuất hiện lại cùng nhau với tên unit mới chắc rụng mẹ tim mất ;_; <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/892355248475348993">08-01 21:04</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/shimsungyoung" target="blank">shimsungyoung</a> ôi chấn động quá Duê ơi i need comfort ồi ôi huhuhu đù má <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/892354250457530369">08-01 21:00</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/liu_mingxi" target="blank">liu_mingxi</a> combo hoàn hảo vl, besities của nhau xong giờ tách là thế méo nào ;;_;;;; <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/892353767852482560">08-01 20:58</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/liu_mingxi" target="blank">liu_mingxi</a> em đọc thấy bảo tách nhau ra không chung unit REOL nữa chế ơi HUHUHU GÌ VẬY CHỜIII <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/892353331380736000">08-01 20:56</a></p></dd> <dd><p> Đang trên đỉnh công vl giờ tự dưng tách nhau vậy chời ;_; ít nhất thì mấy người vẫn là bạn với nhau chứ huhu gì vậy <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/892353118783942658">08-01 20:55</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/shimsungyoung" target="blank">shimsungyoung</a> ồi ôiii huhu ;;_;; <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/892352817901338626">08-01 20:54</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/shimsungyoung" target="blank">shimsungyoung</a> đi uống thôi ;;_;;; <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/892351038774067200">08-01 20:47</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/shimsungyoung" target="blank">shimsungyoung</a> em thấy REOL thông báo last live, xong bảo 3 người họ sẽ tách nhau ôiii Duê ơi huhuu <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/892350928019349504">08-01 20:46</a></p></dd> <dd><p> Đm chấn động tâm lý vl huhu gì vậy chời <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/892350444676055040">08-01 20:44</a></p></dd> </dl>
570

Tập hợp tweet của 29th July

luci_vik29 @Ferlynn97 Sushi for Cats: https://t.co/cI0Sa8oV1j dem knife skills tho 07-29 00:48... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-100-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_05186daf2685445d99478f309cfbd725.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> Sushi for Cats: <a href="https://t.co/cI0Sa8oV1j">https://t.co/cI0Sa8oV1j</a> dem knife skills tho <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/890962109667786752">07-29 00:48</a></p></dd> </dl>
569

Tập hợp tweet của 23rd July

luci_vik29 @Ferlynn97 ông này nấu ăn nhìn thích dã man ;_; xong quay phim cũng đỉnh ;;_;; con người tài năng huhu 07-23 19:48 @Ferlynn97 hands in frame của t nhìn xấu quá huhu tay xấu pose xấu =))) 07-23 19:46 @Ferlynn97 post đêm khuya thế =))) 07-23 09:38... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-100-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_05186daf2685445d99478f309cfbd725.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> ông này nấu ăn nhìn thích dã man ;_; xong quay phim cũng đỉnh ;;_;; con người tài năng huhu <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/889074790211829760">07-23 19:48</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> hands in frame của t nhìn xấu quá huhu tay xấu pose xấu =))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/889074250807508993">07-23 19:46</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> post đêm khuya thế =))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/888921234485854210">07-23 09:38</a></p></dd> </dl>
568

Tập hợp tweet của 19th July

luci_vik29 I liked a @YouTube video https://t.co/wAVkdDMt64 [No Music] How to Make Sakura Anpan 07-19 10:43... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-100-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_05186daf2685445d99478f309cfbd725.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> I liked a @<a href="https://twitter.com/YouTube" target="blank">YouTube</a> video <a href="https://t.co/wAVkdDMt64">https://t.co/wAVkdDMt64</a> [No Music] How to Make Sakura Anpan <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/887487987629600768">07-19 10:43</a></p></dd> </dl>
567

Tập hợp tweet của 18th July

luci_vik29 @Shirayuki_Sei đẹp vl Xi ơiiiii :((((( huhu 07-18 01:45... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-100-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_05186daf2685445d99478f309cfbd725.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> @<a href="https://twitter.com/Shirayuki_Sei" target="blank">Shirayuki_Sei</a> đẹp vl Xi ơiiiii :((((( huhu <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/886990174965555200">07-18 01:45</a></p></dd> </dl>
566

Tập hợp tweet của 16th July

luci_vik29 RT @RRReol: HYPER JAPAN2日目ありがとうございました、AMAZINGセンキュー https://t.co/cFI1k8toUK 07-16 22:12... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-100-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_05186daf2685445d99478f309cfbd725.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> RT @<a href="https://twitter.com/RRReol" target="blank">RRReol</a>: HYPER JAPAN2日目ありがとうございました、AMAZINGセンキュー <a href="https://t.co/cFI1k8toUK">https://t.co/cFI1k8toUK</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/886574224940212225">07-16 22:12</a></p></dd> </dl>
565

Tập hợp tweet của 15th July

luci_vik29 RT @9GAG: *Take 23 selfies**Delete 35 selfies* 07-15 12:06... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-100-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_05186daf2685445d99478f309cfbd725.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> RT @<a href="https://twitter.com/9GAG" target="blank">9GAG</a>: *Take 23 selfies**Delete 35 selfies* <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/886059374455570432">07-15 12:06</a></p></dd> </dl>
564

Tập hợp tweet của 14th July

luci_vik29 RT @lhplinh97: Dogs are liquid. Confirmed. https://t.co/3glMW9DvBk 07-14 13:06... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-100-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_05186daf2685445d99478f309cfbd725.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> RT @<a href="https://twitter.com/lhplinh97" target="blank">lhplinh97</a>: Dogs are liquid. Confirmed. <a href="https://t.co/3glMW9DvBk">https://t.co/3glMW9DvBk</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/885712076026466304">07-14 13:06</a></p></dd> </dl>
563

Tập hợp tweet của 10th July

luci_vik29 @lhplinh97 Ừa đấy màn hình react một góc nhỏ phía dưới thành ra như kiểu mình chơi luôn ý =)) xong giọng của utuber… https://t.co/T0ICFMyKb8 07-10 01:58 @lhplinh97 t chưa xem các part tiếp theo tại đêm yên quá ko dám trêu đùa con tim 😂😂 mặc dù có các bạn react cùng đấy ;;__;; 07-10 01:53 @lhplinh97 cái bạn nữ châu á react cũng hay ý =)))) 07-10 01:46 @lhplinh97 vâng cho toát mồ hô... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-100-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_05186daf2685445d99478f309cfbd725.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> @<a href="https://twitter.com/lhplinh97" target="blank">lhplinh97</a> Ừa đấy màn hình react một góc nhỏ phía dưới thành ra như kiểu mình chơi luôn ý =)) xong giọng của utuber… <a href="https://t.co/T0ICFMyKb8">https://t.co/T0ICFMyKb8</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/884094347637018625">07-10 01:58</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/lhplinh97" target="blank">lhplinh97</a> t chưa xem các part tiếp theo tại đêm yên quá ko dám trêu đùa con tim 😂😂 mặc dù có các bạn react cùng đấy ;;__;; <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/884093036774301696">07-10 01:53</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/lhplinh97" target="blank">lhplinh97</a> cái bạn nữ châu á react cũng hay ý =)))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/884091374722666496">07-10 01:46</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/lhplinh97" target="blank">lhplinh97</a> vâng cho toát mồ hôi cho mát theo như người Nhựt bảo =))))Các bạn react càng về cuối càng tỉnh bơ buồn cười vl =)))))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/884069271642320896">07-10 00:18</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/lhplinh97" target="blank">lhplinh97</a> okeeeeei 😂😂 <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/884066069974994944">07-10 00:05</a></p></dd> </dl>
562

Tập hợp tweet của 6th July

luci_vik29 I liked a @YouTube video https://t.co/Pjbs2OzgHI THANK YOU FOR EVERYTHING. 07-06 13:13... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-100-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_05186daf2685445d99478f309cfbd725.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> I liked a @<a href="https://twitter.com/YouTube" target="blank">YouTube</a> video <a href="https://t.co/Pjbs2OzgHI">https://t.co/Pjbs2OzgHI</a> THANK YOU FOR EVERYTHING. <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/882814804242685953">07-06 13:13</a></p></dd> </dl>
561

Tập hợp tweet của 2nd July

luci_vik29 @lhplinh97 thi ở trường xong dòii này là thi ở ngoài hoy =)))) có mình trường m thi muộn thôi =))) 07-02 16:01 RT @karn_onthecob: why do i keep fucking w people who fuck w my trust issues lmao 07-02 15:58 @lhplinh97 vừa vặn quá t vừa thi xong =)))) 07-02 15:57... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-100-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_05186daf2685445d99478f309cfbd725.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> @<a href="https://twitter.com/lhplinh97" target="blank">lhplinh97</a> thi ở trường xong dòii này là thi ở ngoài hoy =)))) có mình trường m thi muộn thôi =))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/881407385222369281">07-02 16:01</a></p></dd> <dd><p> RT @<a href="https://twitter.com/karn_onthecob" target="blank">karn_onthecob</a>: why do i keep fucking w people who fuck w my trust issues lmao <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/881406689219444736">07-02 15:58</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/lhplinh97" target="blank">lhplinh97</a> vừa vặn quá t vừa thi xong =)))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/881406400022237185">07-02 15:57</a></p></dd> </dl>
560

Tập hợp tweet của 30th June

luci_vik29 I liked a @YouTube video https://t.co/o1v1wNq3cv ミュージカル【悪ノ娘】 稽古シーン公開! 06-30 18:56... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-100-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_05186daf2685445d99478f309cfbd725.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> I liked a @<a href="https://twitter.com/YouTube" target="blank">YouTube</a> video <a href="https://t.co/o1v1wNq3cv">https://t.co/o1v1wNq3cv</a> ミュージカル【悪ノ娘】 稽古シーン公開! <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/880726841241350144">06-30 18:56</a></p></dd> </dl>
559

Tập hợp tweet của 28th June

luci_vik29 I liked a @YouTube video https://t.co/3us0c1Ujz7 【MMD 60p】キズナアイで「drop pop candy」【Kizuna Ai x drop pop candy】 06-28 21:32 I liked a @YouTube video https://t.co/2474CVhdIm NIER AUTOMATA: Cosplay Cinematic 06-28 21:05 RT @RRReol: HYPER JAPANのリハでした https://t.co/r9USlUpSK4 06-28 19:17... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-100-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_05186daf2685445d99478f309cfbd725.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> I liked a @<a href="https://twitter.com/YouTube" target="blank">YouTube</a> video <a href="https://t.co/3us0c1Ujz7">https://t.co/3us0c1Ujz7</a> 【MMD 60p】キズナアイで「drop pop candy」【Kizuna Ai x drop pop candy】 <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/880041218494926848">06-28 21:32</a></p></dd> <dd><p> I liked a @<a href="https://twitter.com/YouTube" target="blank">YouTube</a> video <a href="https://t.co/2474CVhdIm">https://t.co/2474CVhdIm</a> NIER AUTOMATA: Cosplay Cinematic <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/880034441871097858">06-28 21:05</a></p></dd> <dd><p> RT @<a href="https://twitter.com/RRReol" target="blank">RRReol</a>: HYPER JAPANのリハでした <a href="https://t.co/r9USlUpSK4">https://t.co/r9USlUpSK4</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/880007132334104576">06-28 19:17</a></p></dd> </dl>
558

Tập hợp tweet của 26th June

luci_vik29 @liu_mingxi áaa 🎉🎉 06-26 02:40 @lhplinh97 á tui biết chỗ này nè ;o; chưa ăn thử nhưng nghe bạn bảo ok lắm 06-26 02:39... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-100-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_05186daf2685445d99478f309cfbd725.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> @<a href="https://twitter.com/liu_mingxi" target="blank">liu_mingxi</a> áaa 🎉🎉 <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/879031606639378432">06-26 02:40</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/lhplinh97" target="blank">lhplinh97</a> á tui biết chỗ này nè ;o; chưa ăn thử nhưng nghe bạn bảo ok lắm <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/879031364548403200">06-26 02:39</a></p></dd> </dl>
557

Tập hợp tweet của 25th June

luci_vik29 @Shirayuki_Sei đúng rồi đấy ;;_;;; 06-25 11:02 @Shirayuki_Sei ủ ôi dậy sớm đi bơi à Xi =)))) 06-25 11:02 @Kirara_Alex313 lù dùng canon 700d nhoa ;;_;;; cũng không hịn lắm mà đủ cho những đứa ất ơ mình dùng á =))) 06-25 11:01 @Kirara_Alex313 trước là đi làm trợ giảng Ae đó, sau thì đi làm team des, giờ làm magazine Al ạ =))))) đời đẩy hết cái này sang cái khác =)) 06-25 11:00... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-100-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_05186daf2685445d99478f309cfbd725.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> @<a href="https://twitter.com/Shirayuki_Sei" target="blank">Shirayuki_Sei</a> đúng rồi đấy ;;_;;; <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/878795458126139393">06-25 11:02</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Shirayuki_Sei" target="blank">Shirayuki_Sei</a> ủ ôi dậy sớm đi bơi à Xi =)))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/878795384050429952">06-25 11:02</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Kirara_Alex313" target="blank">Kirara_Alex313</a> lù dùng canon 700d nhoa ;;_;;; cũng không hịn lắm mà đủ cho những đứa ất ơ mình dùng á =))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/878795163031584768">06-25 11:01</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Kirara_Alex313" target="blank">Kirara_Alex313</a> trước là đi làm trợ giảng Ae đó, sau thì đi làm team des, giờ làm magazine Al ạ =))))) đời đẩy hết cái này sang cái khác =)) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/878794966239027200">06-25 11:00</a></p></dd> </dl>
556

Tập hợp tweet của 24th June

luci_vik29 @Kirara_Alex313 Lu apply độ cuối năm ngoái đó, đến giờ vẫn làm mà không làm mảng này nữa á 😂😂 06-24 11:01 @Kirara_Alex313 ui vừa xong khoái Ai hở Al? Bằng tốt nghiệp giờ nhìn hịn nhờ ;;A; ấy hông có nhìu thứ còn xinh đẹp hơn lắm :((( 06-24 11:00 @Kirara_Alex313 huhu học xong apply vào làm đó =))) 06-24 10:56 Tôi chả biết trên đời này có cái gì đáng sợ hơn được "false hope&qu... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-100-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_05186daf2685445d99478f309cfbd725.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> @<a href="https://twitter.com/Kirara_Alex313" target="blank">Kirara_Alex313</a> Lu apply độ cuối năm ngoái đó, đến giờ vẫn làm mà không làm mảng này nữa á 😂😂 <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/878432935572983809">06-24 11:01</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Kirara_Alex313" target="blank">Kirara_Alex313</a> ui vừa xong khoái Ai hở Al? Bằng tốt nghiệp giờ nhìn hịn nhờ ;;A; ấy hông có nhìu thứ còn xinh đẹp hơn lắm :((( <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/878432664989999104">06-24 11:00</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Kirara_Alex313" target="blank">Kirara_Alex313</a> huhu học xong apply vào làm đó =))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/878431731476439040">06-24 10:56</a></p></dd> <dd><p> Tôi chả biết trên đời này có cái gì đáng sợ hơn được &quot;false hope&quot; không <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/878311574502391809">06-24 02:59</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/lhplinh97" target="blank">lhplinh97</a> m thấy có chương trình nào lượng view ổn định thế không =)))) bao giòe debut thì gọi nhé =))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/878310274058510336">06-24 02:54</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/lhplinh97" target="blank">lhplinh97</a> t sẽ làm khán giả trung thành của m =)))) &quot;Bún Ngan ga daisuki no Linh-san&quot; lol 😂😂👌 <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/878267459521794048">06-24 00:04</a></p></dd> </dl>
555

Tập hợp tweet của 23rd June

luci_vik29 @lhplinh97 nhìn được chăm chút từng tý một huhu =)))) 06-23 17:13 @lhplinh97 đời sống vật chất lẫn tinh thần của con mèo có khi còn hơn cả mình ấy =)))) 06-23 17:13 @lhplinh97 "Ramen daisuki Koizumi-san" ~ t xem t thấy nó cứ wrong wrong =)))) 06-23 17:11 @lhplinh97 Có phải cái ông còn nấu hẳn bữa cá hồi sang chảnh cho con mèo =)))) 06-23 17:09 @lhplinh97 Jun&Rachel... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-100-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_05186daf2685445d99478f309cfbd725.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> @<a href="https://twitter.com/lhplinh97" target="blank">lhplinh97</a> nhìn được chăm chút từng tý một huhu =)))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/878164194486386688">06-23 17:13</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/lhplinh97" target="blank">lhplinh97</a> đời sống vật chất lẫn tinh thần của con mèo có khi còn hơn cả mình ấy =)))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/878164101892984832">06-23 17:13</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/lhplinh97" target="blank">lhplinh97</a> &quot;Ramen daisuki Koizumi-san&quot; ~ t xem t thấy nó cứ wrong wrong =)))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/878163584403898368">06-23 17:11</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/lhplinh97" target="blank">lhplinh97</a> Có phải cái ông còn nấu hẳn bữa cá hồi sang chảnh cho con mèo =)))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/878163163014873089">06-23 17:09</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/lhplinh97" target="blank">lhplinh97</a> Jun&amp;Rachel phớ hăm cặp này siêy đáng yêu ấy =)))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/878162952284655617">06-23 17:08</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/lhplinh97" target="blank">lhplinh97</a> Có hẳn cả cái jdrama chỉ về 1 chị gái đi worship ramen cơ =))))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/878162685157756928">06-23 17:07</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/lhplinh97" target="blank">lhplinh97</a> t nhìn nhầm tweet loạn hết cả lên =))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/878162314100211712">06-23 17:06</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/lhplinh97" target="blank">lhplinh97</a> pffft nô nô =))))) có cái channel nào cũng hay nói về asian stereotypes ý, hình như tên là great wall hay gì đấy có ổng =))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/878162083455447040">06-23 17:05</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/lhplinh97" target="blank">lhplinh97</a> xong ngủ mơ thấy ramen nhỉ =))) anh này nhìn quen quen lắm ý <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/878161684585631744">06-23 17:03</a></p></dd> </dl>
    Return to Pagetop