Profile

LUCIA ☆ Luci Vik

Author:LUCIA ☆ Luci Vik
こんにちは!

私はベトナムのコスプレイヤーです。
場所: ベトナム
誕生日:02月09日

私たちは友達になることを期待 !! (ღ˘⌣˘ღ)

ブログにお見舞いありがとうございます。
あなたに会えて嬉しかったです。

Cure
Cosplayers Community Site Cure
World Cosplay
WorldCosplay
Twitter
Khuôn đăng ký bạn Blog

Kết bạn Blog với người này

FC2 Counter
590

Tập hợp tweet của 16th October

luci_vik29 RT @FemaleTexts: I NEED THIS IN MY LIFE https://t.co/3RvDTjLjRW 10-16 16:25... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-114-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_37cd6cda3ff1e36eb0a6bd81091572ae.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> RT @<a href="https://twitter.com/FemaleTexts" target="blank">FemaleTexts</a>: I NEED THIS IN MY LIFE <a href="https://t.co/3RvDTjLjRW">https://t.co/3RvDTjLjRW</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/919826680889335808">10-16 16:25</a></p></dd> </dl>
589

Tập hợp tweet của 9th October

luci_vik29 Tôi đã thích video https://t.co/Aq4YzAcSR9 amipro「悪ノ娘 Musical」がちょっと観れるダイジェスト trên 10-09 19:38... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-114-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_37cd6cda3ff1e36eb0a6bd81091572ae.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> Tôi đã thích video <a href="https://t.co/Aq4YzAcSR9">https://t.co/Aq4YzAcSR9</a> amipro「悪ノ娘 Musical」がちょっと観れるダイジェスト trên <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/917338473501249536">10-09 19:38</a></p></dd> </dl>
588

Tập hợp tweet của 25th September

luci_vik29 Lìn https://t.co/DaC8dP4Gvu 09-25 19:28 Chứ đừng tưởng cậu đặc biệt nên tôi không dám buông cậu nhé lol 09-25 19:27 I liked a @YouTube video https://t.co/hbJ3hgSUzU Melanie Martinez - Mad Hatter [Official Video] 09-25 00:28... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-114-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_37cd6cda3ff1e36eb0a6bd81091572ae.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> Lìn <a href="https://t.co/DaC8dP4Gvu">https://t.co/DaC8dP4Gvu</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/912262432545894400">09-25 19:28</a></p></dd> <dd><p> Chứ đừng tưởng cậu đặc biệt nên tôi không dám buông cậu nhé lol <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/912262293852905472">09-25 19:27</a></p></dd> <dd><p> I liked a @<a href="https://twitter.com/YouTube" target="blank">YouTube</a> video <a href="https://t.co/hbJ3hgSUzU">https://t.co/hbJ3hgSUzU</a> Melanie Martinez - Mad Hatter [Official Video] <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/911975605628952577">09-25 00:28</a></p></dd> </dl>
587

Tập hợp tweet của 20th September

luci_vik29 Cô gái bị làm sao tự dưng xóa hết còn vỏn vẹn 19 cái tweet vậy 09-20 17:00 RT @85kgx77kg: ペルソナ5 ダンシング・スターナイトPERSONA5 DANCING STAR NIGHT主人公(ジョーカー):금자/Asukaphoto. minjuIt's show time💃🎶#P5D https://t.co/fMNtfRA… 09-20 10:59... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-114-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_37cd6cda3ff1e36eb0a6bd81091572ae.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> Cô gái bị làm sao tự dưng xóa hết còn vỏn vẹn 19 cái tweet vậy <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/910413262520332288">09-20 17:00</a></p></dd> <dd><p> RT @<a href="https://twitter.com/85kgx77kg" target="blank">85kgx77kg</a>: ペルソナ5 ダンシング・スターナイトPERSONA5 DANCING STAR NIGHT主人公(ジョーカー):금자/Asukaphoto. minjuIt&#039;s show time💃🎶<a href="https://twitter.com/#!/search/%23P5D">#P5D</a> <a href="https://t.co/fMNtfRA">https://t.co/fMNtfRA</a>… <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/910322536155512832">09-20 10:59</a></p></dd> </dl>
586

Tập hợp tweet của 11th September

luci_vik29 @liu_mingxi duyên dáng quá đáng =))) 09-11 17:41 Douma tướng ngủ như nồi =)) https://t.co/3q1mGvyki8 09-11 14:38... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-114-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_37cd6cda3ff1e36eb0a6bd81091572ae.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> @<a href="https://twitter.com/liu_mingxi" target="blank">liu_mingxi</a> duyên dáng quá đáng =))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/907162207833616384">09-11 17:41</a></p></dd> <dd><p> Douma tướng ngủ như nồi =)) <a href="https://t.co/3q1mGvyki8">https://t.co/3q1mGvyki8</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/907116043553738752">09-11 14:38</a></p></dd> </dl>
585

Tập hợp tweet của 7th September

luci_vik29 @Ferlynn97 ủa mới nhìn hịn :ooo 09-07 00:49... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-114-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_37cd6cda3ff1e36eb0a6bd81091572ae.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> ủa mới nhìn hịn :ooo <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/905457914592112642">09-07 00:49</a></p></dd> </dl>
584

Tập hợp tweet của 6th September

luci_vik29 @Ferlynn97 nằm cười hềnh hệch smart cái mông huhu =))) 09-06 11:10 @Ferlynn97 not really that kewt but kewt in a cat's way 💕 09-06 11:09 @Ferlynn97 https://t.co/8Hnbo3WdIt you've probably seen this one already but it's shoo kewtt 😢 09-06 11:08 "Imagine a cat. Now take away independence, cleanliness and intelligence. What you have left is basically a dog." ... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-114-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_37cd6cda3ff1e36eb0a6bd81091572ae.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> nằm cười hềnh hệch smart cái mông huhu =))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/905251715867336704">09-06 11:10</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> not really that kewt but kewt in a cat&#039;s way 💕 <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/905251598154186752">09-06 11:09</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> <a href="https://t.co/8Hnbo3WdIt">https://t.co/8Hnbo3WdIt</a> you&#039;ve probably seen this one already but it&#039;s shoo kewtt 😢 <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/905251428817543168">09-06 11:08</a></p></dd> <dd><p> &quot;Imagine a cat. Now take away independence, cleanliness and intelligence. What you have left is basically a dog.&quot; 😂😂 <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/905101991575244801">09-06 01:15</a></p></dd> </dl>
583

Tập hợp tweet của 26th August

luci_vik29 Bài mới của Taylor Swift nghe hay thế các cậu :O kinetic đỉnh zl huhu 08-26 01:28 @uni_maru12 à khóa lại =))) cũng ko chắc có bấm đúng là khóa ko cùng lắm thành lỡ tay xóa mất thôi =))) 08-26 01:27 @uni_maru12 giờ lười qué chả muốn làm gì nữa huhu 08-26 01:26 @uni_maru12 đm lâu quá rồiv=))))) 08-26 00:49... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-114-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_37cd6cda3ff1e36eb0a6bd81091572ae.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> Bài mới của Taylor Swift nghe hay thế các cậu :O kinetic đỉnh zl huhu <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/901119109684895745">08-26 01:28</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/uni_maru12" target="blank">uni_maru12</a> à khóa lại =))) cũng ko chắc có bấm đúng là khóa ko cùng lắm thành lỡ tay xóa mất thôi =))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/901118899604701184">08-26 01:27</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/uni_maru12" target="blank">uni_maru12</a> giờ lười qué chả muốn làm gì nữa huhu <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/901118687599407104">08-26 01:26</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/uni_maru12" target="blank">uni_maru12</a> đm lâu quá rồiv=))))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/901109176654364672">08-26 00:49</a></p></dd> </dl>
582

Tập hợp tweet của 25th August

luci_vik29 @uni_maru12 nhìn xem tôy đã tìm thấy cái gì...... https://t.co/1aDlfqxvv5 08-25 23:26 You don't matter to me anymore. 08-25 19:58 @uni_maru12 @liu_mingxi 1 lần đau nhớ cho tỷ đời nhé ối đm 08-25 19:53 RT @55_kumamon: おはくま〜!今日は金曜日、あとひとがんばりかモン☆ https://t.co/MPsCExWus0 08-25 11:42 @uni_maru12 @liu_mingxi đm ko rút kinh nghiệm từ tôy và bạn kimi đau thươ... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-114-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_37cd6cda3ff1e36eb0a6bd81091572ae.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> @<a href="https://twitter.com/uni_maru12" target="blank">uni_maru12</a> nhìn xem tôy đã tìm thấy cái gì...... <a href="https://t.co/1aDlfqxvv5">https://t.co/1aDlfqxvv5</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/901088354468372480">08-25 23:26</a></p></dd> <dd><p> You don&#039;t matter to me anymore. <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/901036084716462080">08-25 19:58</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/uni_maru12" target="blank">uni_maru12</a> @<a href="https://twitter.com/liu_mingxi" target="blank">liu_mingxi</a> 1 lần đau nhớ cho tỷ đời nhé ối đm <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/901034857236647936">08-25 19:53</a></p></dd> <dd><p> RT @<a href="https://twitter.com/55_kumamon" target="blank">55_kumamon</a>: おはくま〜!今日は金曜日、あとひとがんばりかモン☆ <a href="https://t.co/MPsCExWus0">https://t.co/MPsCExWus0</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/900911191177871360">08-25 11:42</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/uni_maru12" target="blank">uni_maru12</a> @<a href="https://twitter.com/liu_mingxi" target="blank">liu_mingxi</a> đm ko rút kinh nghiệm từ tôy và bạn kimi đau thương sao <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/900910918548111360">08-25 11:41</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/KamuiLiu" target="blank">KamuiLiu</a> lăn lộn cho qua ngày đó ss =)))))) 😭😭😭😭 <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/900910626049937408">08-25 11:40</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/KamuiLiu" target="blank">KamuiLiu</a> huhu nằm nhà làm củ khoai tây hoyyy =))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/900770959191232512">08-25 02:25</a></p></dd> </dl>
581

Tập hợp tweet của 24th August

luci_vik29 @Ferlynn97 THEY'RE PLANNING ON HOW TO TAKE OVER THE WORLD WITH THEIR CUTE VOICES!!!! 08-24 12:43 @Ferlynn97 ouch... 08-24 12:32... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-114-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_37cd6cda3ff1e36eb0a6bd81091572ae.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> THEY&#039;RE PLANNING ON HOW TO TAKE OVER THE WORLD WITH THEIR CUTE VOICES!!!! <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/900564200161910784">08-24 12:43</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> ouch... <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/900561352783155201">08-24 12:32</a></p></dd> </dl>
580

Tập hợp tweet của 23rd August

luci_vik29 @Ferlynn97 bản thân sự tồn tại của ta đã là một ân huệ đối với hooman các ngươi 😭😭 08-23 22:22 @Ferlynn97 mặt hờn dỗi cả thế giới làm hooman muốn chiều chuộng 😭 :((( 08-23 21:45 @Ferlynn97 sho kewt i cry 😭😭❤ 08-23 21:39 @Ferlynn97 chời đụ ở Ốc sên àhhhh 😭😭😭 08-23 20:40 @Ferlynn97 ui chúm chím pug đứa nào cũng xinh hết vậy chời 😭😭😭💖💖💖 08-23 20:33 RT @shibesbot: I told you I... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-114-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_37cd6cda3ff1e36eb0a6bd81091572ae.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> bản thân sự tồn tại của ta đã là một ân huệ đối với hooman các ngươi 😭😭 <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/900347577014472704">08-23 22:22</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> mặt hờn dỗi cả thế giới làm hooman muốn chiều chuộng 😭 :((( <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/900338328024662017">08-23 21:45</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> sho kewt i cry 😭😭❤ <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/900336798307463168">08-23 21:39</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> chời đụ ở Ốc sên àhhhh 😭😭😭 <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/900321843827036160">08-23 20:40</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> ui chúm chím pug đứa nào cũng xinh hết vậy chời 😭😭😭💖💖💖 <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/900320093917167616">08-23 20:33</a></p></dd> <dd><p> RT @<a href="https://twitter.com/shibesbot" target="blank">shibesbot</a>: I told you I&#039;m a corgi not a doctor <a href="https://t.co/6HDCr16uep">https://t.co/6HDCr16uep</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/900277385920036865">08-23 17:43</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/uni_maru12" target="blank">uni_maru12</a> yêeeee ~~~~~~ <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/900277157263360000">08-23 17:42</a></p></dd> </dl>
579

Tập hợp tweet của 21st August

luci_vik29 I liked a @YouTube video https://t.co/YogpWBNwDH How to be an Anime Superhero! 08-21 23:15... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-114-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_37cd6cda3ff1e36eb0a6bd81091572ae.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> I liked a @<a href="https://twitter.com/YouTube" target="blank">YouTube</a> video <a href="https://t.co/YogpWBNwDH">https://t.co/YogpWBNwDH</a> How to be an Anime Superhero! <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/899636022555930624">08-21 23:15</a></p></dd> </dl>
578

Tập hợp tweet của 19th August

luci_vik29 @liu_mingxi @uni_maru12 giải nghệ dồi 😂😂😂 08-19 16:05 @uni_maru12 hốt vl =)))) 08-19 16:01 Tôy chết mất 😂😂 https://t.co/ktQSJ3HDGW 08-19 01:51... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-114-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_37cd6cda3ff1e36eb0a6bd81091572ae.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> @<a href="https://twitter.com/liu_mingxi" target="blank">liu_mingxi</a> @<a href="https://twitter.com/uni_maru12" target="blank">uni_maru12</a> giải nghệ dồi 😂😂😂 <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/898802971646898177">08-19 16:05</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/uni_maru12" target="blank">uni_maru12</a> hốt vl =)))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/898802121327300617">08-19 16:01</a></p></dd> <dd><p> Tôy chết mất 😂😂 <a href="https://t.co/ktQSJ3HDGW">https://t.co/ktQSJ3HDGW</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/898588131833782272">08-19 01:51</a></p></dd> </dl>
577

Tập hợp tweet của 17th August

luci_vik29 Be a Positive Potato ; _ ; đm huhu đến nỗi này đây 08-17 02:23 Mà kể ra hàng ngày bấu víu vào 3 điều tích cực nào đấy dần dần thành thói quen luôn được thì tuyệt ; ; 08-17 02:23 Ảnh đâu thể đẹp hàng ngày được huhu xấu feed tôy 08-17 02:22 #PositivePotato thế là giờ phải update hàng ngày à ư hư tôy đã làm gì thế này vậy chòi 08-17 02:21... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-114-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_37cd6cda3ff1e36eb0a6bd81091572ae.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> Be a Positive Potato ; _ ; đm huhu đến nỗi này đây <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/897871567622873088">08-17 02:23</a></p></dd> <dd><p> Mà kể ra hàng ngày bấu víu vào 3 điều tích cực nào đấy dần dần thành thói quen luôn được thì tuyệt ; ; <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/897871374638735361">08-17 02:23</a></p></dd> <dd><p> Ảnh đâu thể đẹp hàng ngày được huhu xấu feed tôy <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/897871117125275648">08-17 02:22</a></p></dd> <dd><p> <a href="https://twitter.com/#!/search/%23PositivePotato">#PositivePotato</a> thế là giờ phải update hàng ngày à ư hư tôy đã làm gì thế này vậy chòi <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/897870824799035392">08-17 02:21</a></p></dd> </dl>
576

Tập hợp tweet của 16th August

luci_vik29 @Ferlynn97 tiện cầu mưa rồi thì cầu nó mưa to vào huhu 😂😂 bão luôn đi m ơi 08-16 11:45 @Ferlynn97 sao năm 3 rồi mà vẫn còn học thể dục vậy chòi =))) 08-16 11:35 @Ferlynn97 ngày nghỉ thì nghỉ ngày học cùng nghỉ =))) 08-16 11:31... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-114-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_37cd6cda3ff1e36eb0a6bd81091572ae.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> tiện cầu mưa rồi thì cầu nó mưa to vào huhu 😂😂 bão luôn đi m ơi <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/897650553668464641">08-16 11:45</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> sao năm 3 rồi mà vẫn còn học thể dục vậy chòi =))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/897647960770715652">08-16 11:35</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> ngày nghỉ thì nghỉ ngày học cùng nghỉ =))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/897646922873192448">08-16 11:31</a></p></dd> </dl>
575

Tập hợp tweet của 12th August

luci_vik29 RT @shibesbot: went to the store for milk, came home with this https://t.co/lAkiQq0UMu 08-12 11:42 @Ferlynn97 tác động của gorilla đấy =))))) 08-12 11:35 @Ferlynn97 gorrila thì chết m rồi =)))))) nó sẽ không còn là procrastinate vào ngày cuối mà là vào 1 tiếng cuối trước deadline mất 😂😂😂 08-12 11:35 @Ferlynn97 =)))))Inside the mind of a master procrastinator | Tim …: https://t.co/... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-100-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_05186daf2685445d99478f309cfbd725.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> RT @<a href="https://twitter.com/shibesbot" target="blank">shibesbot</a>: went to the store for milk, came home with this <a href="https://t.co/lAkiQq0UMu">https://t.co/lAkiQq0UMu</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/896200137566965760">08-12 11:42</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> tác động của gorilla đấy =))))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/896198543584632832">08-12 11:35</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> gorrila thì chết m rồi =)))))) nó sẽ không còn là procrastinate vào ngày cuối mà là vào 1 tiếng cuối trước deadline mất 😂😂😂 <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/896198468124852226">08-12 11:35</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> =)))))Inside the mind of a master procrastinator | Tim …: <a href="https://t.co/7usQK6Iwin">https://t.co/7usQK6Iwin</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/896061768501309440">08-12 02:32</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> uống kem cheese giờ này chắc thức đến giờ tâm linh đợi tiêu =))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/896046600832786433">08-12 01:32</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> xingcha addict... <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/896045815470280704">08-12 01:29</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> trừi ưi thật đáng khen ngợiiiii 😂😂😂 <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/896045698520539136">08-12 01:28</a></p></dd> </dl>
574

Tập hợp tweet của 11th August

luci_vik29 RT @TheWeirdWorld: Someone should start a noodle delivery restaurant named Send Noods. 08-11 11:29 @Ferlynn97 cả tuần đi được đúng một buổi thì đúng ông trời không thương rồi =)))) 08-11 11:27... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-100-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_05186daf2685445d99478f309cfbd725.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> RT @<a href="https://twitter.com/TheWeirdWorld" target="blank">TheWeirdWorld</a>: Someone should start a noodle delivery restaurant named Send Noods. <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/895834469331943424">08-11 11:29</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> cả tuần đi được đúng một buổi thì đúng ông trời không thương rồi =)))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/895834061591068672">08-11 11:27</a></p></dd> </dl>
573

Tập hợp tweet của 10th August

luci_vik29 I liked a @YouTube video https://t.co/aVfq2NaMCK playing the melodica while following random cosplayers 08-10 23:30... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-100-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_05186daf2685445d99478f309cfbd725.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> I liked a @<a href="https://twitter.com/YouTube" target="blank">YouTube</a> video <a href="https://t.co/aVfq2NaMCK">https://t.co/aVfq2NaMCK</a> playing the melodica while following random cosplayers <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/895653671706513409">08-10 23:30</a></p></dd> </dl>
572

Tập hợp tweet của 8th August

luci_vik29 @Ferlynn97 ừâaa hôm qua cũng mới thấy ảnh trên insta luôn ;o; tưởng coser nhưng hóa ra không hẳn thấy hơi tiếc tiếc ;; 08-08 23:35 @Ferlynn97 thảo này tự nhiên thấy m đi rep cái tweet xa lắc xa lơ nào 😂😂😂 08-08 22:46 @Ferlynn97 các cụ thương tôi quá nhiều :'( 08-08 19:28... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-100-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_05186daf2685445d99478f309cfbd725.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> ừâaa hôm qua cũng mới thấy ảnh trên insta luôn ;o; tưởng coser nhưng hóa ra không hẳn thấy hơi tiếc tiếc ;; <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/894930120980312064">08-08 23:35</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> thảo này tự nhiên thấy m đi rep cái tweet xa lắc xa lơ nào 😂😂😂 <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/894917849403203584">08-08 22:46</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> các cụ thương tôi quá nhiều :&#039;( <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/894867853890928640">08-08 19:28</a></p></dd> </dl>
571

Tập hợp tweet của 1st August

luci_vik29 @liu_mingxi ồi ôi tôy muốn ngất quá :(((( 08-01 21:08 @liu_mingxi giờ bỏ nhau xong vài tháng sau xuất hiện lại cùng nhau với tên unit mới chắc rụng mẹ tim mất ;_; 08-01 21:04 @shimsungyoung ôi chấn động quá Duê ơi i need comfort ồi ôi huhuhu đù má 08-01 21:00 @liu_mingxi combo hoàn hảo vl, besities của nhau xong giờ tách là thế méo nào ;;_;;;; 08-01 20:58 @liu_mingxi em đọc thấy... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-100-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_05186daf2685445d99478f309cfbd725.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> @<a href="https://twitter.com/liu_mingxi" target="blank">liu_mingxi</a> ồi ôi tôy muốn ngất quá :(((( <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/892356298183815168">08-01 21:08</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/liu_mingxi" target="blank">liu_mingxi</a> giờ bỏ nhau xong vài tháng sau xuất hiện lại cùng nhau với tên unit mới chắc rụng mẹ tim mất ;_; <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/892355248475348993">08-01 21:04</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/shimsungyoung" target="blank">shimsungyoung</a> ôi chấn động quá Duê ơi i need comfort ồi ôi huhuhu đù má <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/892354250457530369">08-01 21:00</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/liu_mingxi" target="blank">liu_mingxi</a> combo hoàn hảo vl, besities của nhau xong giờ tách là thế méo nào ;;_;;;; <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/892353767852482560">08-01 20:58</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/liu_mingxi" target="blank">liu_mingxi</a> em đọc thấy bảo tách nhau ra không chung unit REOL nữa chế ơi HUHUHU GÌ VẬY CHỜIII <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/892353331380736000">08-01 20:56</a></p></dd> <dd><p> Đang trên đỉnh công vl giờ tự dưng tách nhau vậy chời ;_; ít nhất thì mấy người vẫn là bạn với nhau chứ huhu gì vậy <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/892353118783942658">08-01 20:55</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/shimsungyoung" target="blank">shimsungyoung</a> ồi ôiii huhu ;;_;; <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/892352817901338626">08-01 20:54</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/shimsungyoung" target="blank">shimsungyoung</a> đi uống thôi ;;_;;; <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/892351038774067200">08-01 20:47</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/shimsungyoung" target="blank">shimsungyoung</a> em thấy REOL thông báo last live, xong bảo 3 người họ sẽ tách nhau ôiii Duê ơi huhuu <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/892350928019349504">08-01 20:46</a></p></dd> <dd><p> Đm chấn động tâm lý vl huhu gì vậy chời <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/892350444676055040">08-01 20:44</a></p></dd> </dl>
570

Tập hợp tweet của 29th July

luci_vik29 @Ferlynn97 Sushi for Cats: https://t.co/cI0Sa8oV1j dem knife skills tho 07-29 00:48... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-100-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_05186daf2685445d99478f309cfbd725.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> Sushi for Cats: <a href="https://t.co/cI0Sa8oV1j">https://t.co/cI0Sa8oV1j</a> dem knife skills tho <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/890962109667786752">07-29 00:48</a></p></dd> </dl>
569

Tập hợp tweet của 23rd July

luci_vik29 @Ferlynn97 ông này nấu ăn nhìn thích dã man ;_; xong quay phim cũng đỉnh ;;_;; con người tài năng huhu 07-23 19:48 @Ferlynn97 hands in frame của t nhìn xấu quá huhu tay xấu pose xấu =))) 07-23 19:46 @Ferlynn97 post đêm khuya thế =))) 07-23 09:38... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-100-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_05186daf2685445d99478f309cfbd725.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> ông này nấu ăn nhìn thích dã man ;_; xong quay phim cũng đỉnh ;;_;; con người tài năng huhu <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/889074790211829760">07-23 19:48</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> hands in frame của t nhìn xấu quá huhu tay xấu pose xấu =))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/889074250807508993">07-23 19:46</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> post đêm khuya thế =))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/888921234485854210">07-23 09:38</a></p></dd> </dl>
568

Tập hợp tweet của 19th July

luci_vik29 I liked a @YouTube video https://t.co/wAVkdDMt64 [No Music] How to Make Sakura Anpan 07-19 10:43... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-100-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_05186daf2685445d99478f309cfbd725.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> I liked a @<a href="https://twitter.com/YouTube" target="blank">YouTube</a> video <a href="https://t.co/wAVkdDMt64">https://t.co/wAVkdDMt64</a> [No Music] How to Make Sakura Anpan <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/887487987629600768">07-19 10:43</a></p></dd> </dl>
567

Tập hợp tweet của 18th July

luci_vik29 @Shirayuki_Sei đẹp vl Xi ơiiiii :((((( huhu 07-18 01:45... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-100-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_05186daf2685445d99478f309cfbd725.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> @<a href="https://twitter.com/Shirayuki_Sei" target="blank">Shirayuki_Sei</a> đẹp vl Xi ơiiiii :((((( huhu <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/886990174965555200">07-18 01:45</a></p></dd> </dl>
566

Tập hợp tweet của 16th July

luci_vik29 RT @RRReol: HYPER JAPAN2日目ありがとうございました、AMAZINGセンキュー https://t.co/cFI1k8toUK 07-16 22:12... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-100-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_05186daf2685445d99478f309cfbd725.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> RT @<a href="https://twitter.com/RRReol" target="blank">RRReol</a>: HYPER JAPAN2日目ありがとうございました、AMAZINGセンキュー <a href="https://t.co/cFI1k8toUK">https://t.co/cFI1k8toUK</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/886574224940212225">07-16 22:12</a></p></dd> </dl>
    Return to Pagetop