Profile

LUCIA ☆ Luci Vik

Author:LUCIA ☆ Luci Vik
こんにちは!

私はベトナムのコスプレイヤーです。
場所: ベトナム
誕生日:02月09日

私たちは友達になることを期待 !! (ღ˘⌣˘ღ)

ブログにお見舞いありがとうございます。
あなたに会えて嬉しかったです。

Cure
Cosplayers Community Site Cure
World Cosplay
WorldCosplay
Twitter
Khuôn đăng ký bạn Blog

Kết bạn Blog với người này

FC2 Counter
608

Tập hợp tweet của 6th September

luci_vik29 @Shirayuki_Sei *nervous laugh*... 09-06 16:52 @Shirayuki_Sei Yas gurl!!!😂 09-06 16:51... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-119-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_515daa9665d398843c49dbae58d12829.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> @<a href="https://twitter.com/Shirayuki_Sei" target="blank">Shirayuki_Sei</a> *nervous laugh*... <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/1037609368521388032">09-06 16:52</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Shirayuki_Sei" target="blank">Shirayuki_Sei</a> Yas gurl!!!😂 <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/1037609268747231233">09-06 16:51</a></p></dd> </dl>
607

Tập hợp tweet của 1st September

luci_vik29 Khi bạn yêu tháng 8 quá =)) https://t.co/S9yi2watpm 09-01 23:34... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-119-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_515daa9665d398843c49dbae58d12829.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> Khi bạn yêu tháng 8 quá =)) <a href="https://t.co/S9yi2watpm">https://t.co/S9yi2watpm</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/1035898699535110144">09-01 23:34</a></p></dd> </dl>
606

Tập hợp tweet của 30th August

luci_vik29 Yes i still dress up sometimes... https://t.co/Lsj7X7BQOg 08-30 19:36 IG lỡ chuyển sang theme xanh dòi đành nhẹ nhàng đặt lên đây bởi thích màu ảnh shortie 157cm https://t.co/5UCywiXqUx 08-30 19:34 Omg hi vẫn sống này 08-30 18:40... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-119-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_515daa9665d398843c49dbae58d12829.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> Yes i still dress up sometimes... <a href="https://t.co/Lsj7X7BQOg">https://t.co/Lsj7X7BQOg</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/1035114030241787906">08-30 19:36</a></p></dd> <dd><p> IG lỡ chuyển sang theme xanh dòi đành nhẹ nhàng đặt lên đây bởi thích màu ảnh shortie 157cm <a href="https://t.co/5UCywiXqUx">https://t.co/5UCywiXqUx</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/1035113415390330880">08-30 19:34</a></p></dd> <dd><p> Omg hi vẫn sống này <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/1035099929331421184">08-30 18:40</a></p></dd> </dl>
605

Tập hợp tweet của 11th December

luci_vik29 @Shirayuki_Sei =)))) là kiểu như color of the year đó 12-11 00:10 RT @shibesbot: just found my new favorite video https://t.co/Cu8ocWtDAT 12-11 00:10... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-116-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_bda10c93136dce7c254d40a5832a8b89.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> @<a href="https://twitter.com/Shirayuki_Sei" target="blank">Shirayuki_Sei</a> =)))) là kiểu như color of the year đó <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/939875036675977216">12-11 00:10</a></p></dd> <dd><p> RT @<a href="https://twitter.com/shibesbot" target="blank">shibesbot</a>: just found my new favorite video <a href="https://t.co/Cu8ocWtDAT">https://t.co/Cu8ocWtDAT</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/939874917293506560">12-11 00:10</a></p></dd> </dl>
604

Tập hợp tweet của 7th December

luci_vik29 Vừa vội vàng flatlay đủ thứ xanh để vớt vát greenery năm nay chưa kịp post đã thấy tin Ultra violet lên ngôi Pantone 2018 rồi chậm quá là chậm lu ạ. 12-07 23:53 I liked a @YouTube video https://t.co/8cCUuHtPaY YouTube Rewind: The Shape of 2017 | #YouTubeRewind 12-07 11:17... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-116-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_bda10c93136dce7c254d40a5832a8b89.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> Vừa vội vàng flatlay đủ thứ xanh để vớt vát greenery năm nay chưa kịp post đã thấy tin Ultra violet lên ngôi Pantone 2018 rồi chậm quá là chậm lu ạ. <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/938783470393835520">12-07 23:53</a></p></dd> <dd><p> I liked a @<a href="https://twitter.com/YouTube" target="blank">YouTube</a> video <a href="https://t.co/8cCUuHtPaY">https://t.co/8cCUuHtPaY</a> YouTube Rewind: The Shape of 2017 | <a href="https://twitter.com/#!/search/%23YouTubeRewind">#YouTubeRewind</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/938593369726619653">12-07 11:17</a></p></dd> </dl>
    Return to Pagetop