Profile

LUCIA ☆ Luci Vik

Author:LUCIA ☆ Luci Vik
こんにちは!

私はベトナムのコスプレイヤーです。
場所: ベトナム
誕生日:02月09日

私たちは友達になることを期待 !! (ღ˘⌣˘ღ)

ブログにお見舞いありがとうございます。
あなたに会えて嬉しかったです。

Cure
Cosplayers Community Site Cure
World Cosplay
WorldCosplay
Twitter
Khuôn đăng ký bạn Blog

Kết bạn Blog với người này

FC2 Counter
605

Tập hợp tweet của 11th December

luci_vik29 @Shirayuki_Sei =)))) là kiểu như color of the year đó 12-11 00:10 RT @shibesbot: just found my new favorite video https://t.co/Cu8ocWtDAT 12-11 00:10... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-116-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_bda10c93136dce7c254d40a5832a8b89.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> @<a href="https://twitter.com/Shirayuki_Sei" target="blank">Shirayuki_Sei</a> =)))) là kiểu như color of the year đó <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/939875036675977216">12-11 00:10</a></p></dd> <dd><p> RT @<a href="https://twitter.com/shibesbot" target="blank">shibesbot</a>: just found my new favorite video <a href="https://t.co/Cu8ocWtDAT">https://t.co/Cu8ocWtDAT</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/939874917293506560">12-11 00:10</a></p></dd> </dl>
604

Tập hợp tweet của 7th December

luci_vik29 Vừa vội vàng flatlay đủ thứ xanh để vớt vát greenery năm nay chưa kịp post đã thấy tin Ultra violet lên ngôi Pantone 2018 rồi chậm quá là chậm lu ạ. 12-07 23:53 I liked a @YouTube video https://t.co/8cCUuHtPaY YouTube Rewind: The Shape of 2017 | #YouTubeRewind 12-07 11:17... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-116-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_bda10c93136dce7c254d40a5832a8b89.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> Vừa vội vàng flatlay đủ thứ xanh để vớt vát greenery năm nay chưa kịp post đã thấy tin Ultra violet lên ngôi Pantone 2018 rồi chậm quá là chậm lu ạ. <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/938783470393835520">12-07 23:53</a></p></dd> <dd><p> I liked a @<a href="https://twitter.com/YouTube" target="blank">YouTube</a> video <a href="https://t.co/8cCUuHtPaY">https://t.co/8cCUuHtPaY</a> YouTube Rewind: The Shape of 2017 | <a href="https://twitter.com/#!/search/%23YouTubeRewind">#YouTubeRewind</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/938593369726619653">12-07 11:17</a></p></dd> </dl>
603

Tập hợp tweet của 4th December

luci_vik29 @Ferlynn97 Cô diss cho chết bẹp tinh thần trong mơ rồi, BT không bless nữa thì sao tự tin đi thi được ;;___,,, 12-04 16:17 Bạn cũng nhớ ra là mai bạn học dịch nói bạn chưa nghe bài ở nhàVà bạn cũng chưa dịch bài viếtVà bạn cũng chưa làm vid bài du lịchVà bạn không bung lụa nữa, bạn từ từ thu dọn lụa về cất dưới cây thông. 12-04 12:33 Bạn thi xong N hôm qua và bạn đã thông báo hết tấ... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-116-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_bda10c93136dce7c254d40a5832a8b89.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> Cô diss cho chết bẹp tinh thần trong mơ rồi, BT không bless nữa thì sao tự tin đi thi được ;;___,,, <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/937581530070650880">12-04 16:17</a></p></dd> <dd><p> Bạn cũng nhớ ra là mai bạn học dịch nói bạn chưa nghe bài ở nhàVà bạn cũng chưa dịch bài viếtVà bạn cũng chưa làm vid bài du lịchVà bạn không bung lụa nữa, bạn từ từ thu dọn lụa về cất dưới cây thông. <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/937525174080913408">12-04 12:33</a></p></dd> <dd><p> Bạn thi xong N hôm qua và bạn đã thông báo hết tất cả mọi ng là &quot;THI XONG DÒI BUNG LỤA ĐI HOYY&quot; Nhưng rồi bạn nhớ ra bạn còn môn tiếng Anh vô hình bạn không phải đi học nhưng bạn vẫn phải thi hết môn <a href="https://t.co/TljiYCiQ5m">https://t.co/TljiYCiQ5m</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/937524547791699968">12-04 12:30</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Ferlynn97" target="blank">Ferlynn97</a> so you =))) <a href="https://t.co/GuC6XS2L6v">https://t.co/GuC6XS2L6v</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/937523594329964544">12-04 12:26</a></p></dd> </dl>
602

Tập hợp tweet của 2nd December

luci_vik29 @liu_mingxi @Shirayuki_Sei Fes nhèo như các cuộc thi hoa hậu năm nay vậyyy 12-02 22:17 @Shirayuki_Sei @liu_mingxi Hình như mai có fes hở, thấy Reika tweer về VN kìa =)))) 12-02 22:16 Tôi sẽ để đây, mai thi xong sẽ nghe tử tế ;-;; https://t.co/F93BYTUemD 12-02 22:07 @Shirayuki_Sei @liu_mingxi Feel like rời xa thế giới chui gầm giường ;;;_____;;;, 12-02 22:05 @k0rndawg *ôm* cheer ... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-116-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_bda10c93136dce7c254d40a5832a8b89.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> @<a href="https://twitter.com/liu_mingxi" target="blank">liu_mingxi</a> @<a href="https://twitter.com/Shirayuki_Sei" target="blank">Shirayuki_Sei</a> Fes nhèo như các cuộc thi hoa hậu năm nay vậyyy <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/936947469421658114">12-02 22:17</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Shirayuki_Sei" target="blank">Shirayuki_Sei</a> @<a href="https://twitter.com/liu_mingxi" target="blank">liu_mingxi</a> Hình như mai có fes hở, thấy Reika tweer về VN kìa =)))) <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/936947105268039681">12-02 22:16</a></p></dd> <dd><p> Tôi sẽ để đây, mai thi xong sẽ nghe tử tế ;-;; <a href="https://t.co/F93BYTUemD">https://t.co/F93BYTUemD</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/936945001707094017">12-02 22:07</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Shirayuki_Sei" target="blank">Shirayuki_Sei</a> @<a href="https://twitter.com/liu_mingxi" target="blank">liu_mingxi</a> Feel like rời xa thế giới chui gầm giường ;;;_____;;;, <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/936944424776474625">12-02 22:05</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/k0rndawg" target="blank">k0rndawg</a> *ôm* cheer up bêi bii ;_;Everything&#039;s going to be okay 💛 <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/936944145058242566">12-02 22:04</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/Shirayuki_Sei" target="blank">Shirayuki_Sei</a> @<a href="https://twitter.com/liu_mingxi" target="blank">liu_mingxi</a> Huhu bữa nọ bị ốm muốn lăn xuống gầm giường ;;___;; <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/936943391446679553">12-02 22:01</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/liu_mingxi" target="blank">liu_mingxi</a> Haiiiii💕 <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/936939332929175553">12-02 21:45</a></p></dd> <dd><p> @<a href="https://twitter.com/liu_mingxi" target="blank">liu_mingxi</a> Huhu em còn ngày trọng đại ngày mai nữaa ;;___;;;💦 <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/936938388979986432">12-02 21:41</a></p></dd> </dl>
601

Tập hợp tweet của 30th November

luci_vik29 Ahu... https://t.co/Gh7yjeXfl9 11-30 12:47... <dl class="fc2twtr"><dt><a href="https://twitter.com/luci_vik29/"><img src="https://blog-imgs-116-origin.fc2.com/l/u/c/lucia927/twitter_icon_bda10c93136dce7c254d40a5832a8b89.jpg"/></a><a href="https://twitter.com/luci_vik29/">luci_vik29</a></dt><dd><p> Ahu... <a href="https://t.co/Gh7yjeXfl9">https://t.co/Gh7yjeXfl9</a> <br /> <a href="https://twitter.com/luci_vik29/status/936079248850219009">11-30 12:47</a></p></dd> </dl>
    Return to Pagetop